Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gesubsidieerde SARS-CoV-2 sneltest

Om de covidpandemie te bestrijden en om een veilige(re) werkomgeving te creëren voor werknemers, is het Ministerie van VWS een Open House Aanmeldprocedure gestart voor bedrijfsartsen en arbodiensten. Het doel hiervan is om bedrijfsartsen en arbodiensten te contracteren die op aanvraag van werkgevers sneltesten gaan uitvoeren. Wij vinden het als arbodienst van groot belang dat werknemers gezond en veilig aan het werk kunnen. ConCeb Arbo en Verzuim biedt in samenwerking met onze bedrijfsartsen van WVM Consult BV sneltesten aan. Door sneltesten breder ter beschikking te stellen, kunnen de voorwaarden worden gecreëerd om op een veilige manier toch aan het werk te gaan.

WVM Consult BV doet voor het uitvoeren van de sneltesten een beroep op testaanbieder Nomo Medical B.V. handelend onder Covidtest Limburg, omdat zij voldoet aan de door de overheid verplicht gestelde voorwaarden zoals vastgelegd in de handreiking “Testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19” van het LCI RIVM en de “Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-testlocaties”.
De kosten van de dienst rondom het afnemen van de test zijn kosteloos.

Covidtest Limburg beschikt over de navolgende testlocaties waar werknemers die ofwel symptomen vertonen van een SARS-CoV-2 infectie, ofwel vanwege een melding in de CoronaMelder tot testen wensen over te gaan, getest kunnen worden:

  • Testlocatie Sittard, gelegen aan de Parijsboulevard 205, 6135 LJ te Sittard
  • Testlocatie Hoensbroek gelegen aan De Koumen 146, 6433 KE te Hoensbroek
  • Testlocatie Maastricht gelegen aan de Fregatweg 52b, 6222 NZ Maastricht
  • Testlocatie Roermond (opent binnenkort)
  • Eventueel testen op bedrijfslocatie

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Bekijk dan de volgende documenten:

Aanvraagformulier werkgever voor antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2

Bijlage 1: Standaard brief informatie werknemer