Slide background

uw steun en toeverlaat
op het gebied van
Arbo- en verzuimmanagement

Slide background

Heeft uw bedrijf al een verplichte preventiemedewerker?

Slide background

Risico – inventarisatie en evaluatie

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan
opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van haar werknemers.

Slide background

Vanaf de eerste dag is uw ziekteverzuim onze zorg!

Slide background

Werken aan een gezonde werkplek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De Arbowet verplicht elke werkgever een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden aan zijn werknemers.
Het doel van het onderzoek is het opsporen van gezondheidsrisico’s in het werk,
bijvoorbeeld beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen, zodat ze voorkomen of zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.
Dit heeft een positief effect op het functioneren en de productiviteit van de werknemers,
en dus natuurlijk ook op de effictiviteit van uw bedrijf.

Bij een PMO gaat het echter ook om arbeidsrelevante risico’s, zoals de leefstijl en eventuele privéproblemen.

De werknemers worden zich hierdoor meer bewust van de invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben en krijgen adviezen om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsrisico’s in hun werk.
Voor een werknemer wordt een balans opgemaakt. Is zijn gezondheid/belastbaarheid nog in evenwicht met zijn arbeidsbelasting en de eisen die zijn functie aan hem stelt?
Een werknemer is niet verplicht deel te nemen aan een PMO, deelname is wel zinvol.
Eventuele problemen kunnen hierdoor namelijk in een vroeg stadium aan het licht komen.

ConCeb Arbo en Verzuim kan u twee pakketten aan preventief gezondheidsonderzoek aanbieden waaruit u een keuze kunt maken:

    - Pakket Standaard
    - Pakket Uitgebreid

 

PMO Standaard

PMO Basis:
    -Bloeddrukmeting
    -Lengte/gewicht (BMI)
    -Gewichtsanalyse (vetpercentage bot-vocht)
    -Heup- / Tailleomtrek (ratio)
    -Cholesterolprofiel
    -Glucosebepaling
    -Longfunctie (peakflow)
    -Anamnese (medische vragenlijst)

Balancecheck (digitale vragenlijst):
    -Vitaliteit (fitheid/gezondheid)
    -Werkvermogen (druk/tevredenheid)
    -Inzetbaarheid (capaciteit/potentieel)

Terugkoppeling

---------------------------------------

PMO Uitgebreid

PMO Basis:
   -Bloeddrukmeting
   -Lengte/gewicht (BMI)
   -Gewichtsanalyse (vetpercentage bot-vocht)
   -Heup- / Tailleomtrek (ratio)
   -Cholesterolprofiel
   -Glucosebepaling
   -Longfunctie (peakflow)
   -Anamnese (medische vragenlijst)


Balancecheck (digitale vragenlijst):
   -Vitaliteit (fitheid/gezondheid)
   -Werkvermogen (druk/tevredenheid)
   -Inzetbaarheid (capaciteit/potentieel)

 
ECG (hartfilmpje)
Visustest
Gehoortest (audiogram)


Terugkoppeling