Slide background

uw steun en toeverlaat
op het gebied van
Arbo- en verzuimmanagement

Slide background

Heeft uw bedrijf al een verplichte preventiemedewerker?

Slide background

Risico – inventarisatie en evaluatie

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan
opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van haar werknemers.

Slide background

Vanaf de eerste dag is uw ziekteverzuim onze zorg!

Slide background

Werken aan een gezonde werkplek

Welkom bij ConCeb

ConCeb profileert zich op het gebied van arbo en ziekteverzuim in de regio Zuid-Nederland.
Hierdoor zijn wij in staat om direct te communiceren met werkgever en werknemers.
Wij willen graag betrokken worden bij het operationele, tactische en beleidsmatige personeelsbeleid binnen een onderneming. De nadruk ligt op het voorkomen van langdurig en herhaaldelijk kort verzuim. ConCeb Arbo en Verzuim voldoet aan de kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO en Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten, officieel gekeurd door DNV GL Business Assurance.

Problemen zijn er om op te lossen!
Korte lijnen zijn erg belangrijk bij ziekteverzuim, ziekteverzuim is een behoorlijke risicofactor binnen uw bedrijf. Bij actief verzuimmanagement volstaat een melding aan ons via ons klantenportaal.

Vanaf de eerste dag is uw ziekteverzuim onze zorg!
ConCeb onderscheidt zich door kennis, ervaring en optimale begeleiding bij alle verplichtingen die u heeft als werkgever met betrekking tot de Wet verbetering Poortwachter en uw personeelsbeleid.
Onze specialisatie is de verhouding werkgever – werknemer op het gebied van sociale zekerheid.

ConCeb staat voor dichtbij, toegankelijkheid, betrokkenheid en deskundigheid.
Wij geven u graag advies!
Op basis van dit advies wordt samen met de opdrachtgever een actieplan opgesteld waarbij
wij zorg dragen dat dit deskundig en correct wordt uitgevoerd.

Wij denken met u mee vanuit kostenbesparend oogpunt, maar de volle aandacht gaat ook naar het gezondheidsaspect van uw werknemers.

Conceb heeft reeds jarenlang contracten met een aantal bedrijfsartsen.
Daarnaast werkt het met een vast netwerk van specialisten zoals:
arbeidsdeskundigen, mediators, juristen, veiligheidsdeskundigen, etc.

Wij zijn graag uw steun en toeverlaat op het gebied van arbo en verzuimmanagement
Ook zorgen wij dat de verzuimoverzichten naar uw verzekeringsmaatschappij verstuurd worden,
voor het compleet maken van de gegevens voor de uitkering van uw ziekte verzuim.