Welkom bij ConCeb Arbo en Verzuim

ConCeb Arbo en Verzuim profileert zich op het gebied van arbo en ziekteverzuim in de regio Zuid-Nederland. Hierdoor zijn wij als Arbodienst in staat om direct te communiceren met werkgever en werknemers. Wij willen graag betrokken worden bij het strategische, tactische en operationele personeelsbeleid binnen een onderneming. De nadruk ligt op het voorkomen van langdurig en herhaaldelijk kort verzuim. ConCeb Arbo en Verzuim voldoet aan de kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001 en Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten, officieel gekeurd door DNV GL Business Assurance.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De RI&E is verplicht!
Elke werkgever moet een arbobeleid voeren. De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. 

Lees meer

Cursus preventiemedewerker

Volgens de Arbeids- omstandighedenwet dienen bedrijven in Nederland een preventiemedewerker te hebben aangesteld.

Lees meer

Re-integratie

Heeft u een werknemer die ziek is. Dan heeft u als werkgever te maken met regels en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Lees meer

Werkplekonderzoek
(WPO)

Door het optimaal afstemmen van de werkplek, werkhouding en de arbeidsprocessen kan de medewerker optimale resultaten bereiken.

Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter kan het van belang zijn na een periode van ziekte van een werknemer, vast te stellen in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren

Lees meer

Medische keuringen

Om de gezondheid en eventuele risico's en risicofactoren van uw medewerkers in kaart te brengen kan het nodig zijn om bij uw medewerker een medische keuring te laten verrichten.

Lees meer

Certificering

ConCeb Arbo en Verzuim voldoet aan de kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001 en Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten, officieel gecertificeerd door DNV GL Business Assurance.

KAM BELEIDSVERKLARING