Werkplekonderzoek (WPO)

Door het optimaal afstemmen van de werkplek, werkhouding en de arbeidsprocessen kan de medewerker optimale resultaten bereiken. Dit kan benaderd worden door het maximale rendement uit uw medewerkers te halen. Gezond zaken doen met gezonde medewerkers is een prima basis uitgangspunt.
ConCeb Arbo en Verzuim kan u op verschillende onderdelen ondersteunen: werkplekadvies, coaching trajecten, teambegeleiding en het invoeren van gezondheidsbeleid.

Werken aan de gezonde werkplek

De medewerker die prettig aan zijn werkplek zit, zonder lichamelijke klachten kan effectief voor u werkzaam zijn. Daarom is een werkplekonderzoek met individueel advies een juiste keuze. Het voorkomt verzuim, en de inzet van uw medewerker is optimaal.
De begeleiding en advisering heeft als doel de gezonde medewerker gezond te houden en de medewerker met klachten te helpen om deze klachten te verminderen en verder te voorkomen. De advisering zal in eerste instantie gericht zijn op houding en gedrag van de medewerker. Ergonomische hulpmiddelen worden pas ingezet om een bepaalde situatie te voorkomen of als de situatie het best met een hulpmiddel opgelost kan worden.
Ook trainingen zijn mogelijk voor leidinggevenden, preventiemedewerker(s) en medewerkers.
Neem voor een vrijblijvend gesprek of een offerte op maat contact op met ConCeb Arbo en Verzuim.

Werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam

Een oorzaak van lichamelijke klachten is vaak (mede) te vinden in de belastbaarheid van de werknemer. Hoe denkt een medewerker over zijn takenpakket en hoe voelt hij zich hierbij? Het leren omgaan met werkdruk of de lat iets lager mogen leggen bij een perfectionistische houding zijn voorbeelden die wij regelmatig tegenkomen in de praktijk. Een medewerker die de balans weer terug heeft gevonden zet zich optimaal- en flexibel in en zal minder verzuimen.

Een coaching traject ziet er als volgt uit. Een aantal gesprekken met de medewerker wordt gehouden. Op een oplossingsgerichte manier en aan de hand van vooral open vragen zal de medewerker zich bewust worden van zijn eigen proces en ook van zijn eigen mogelijkheden. Naast de persoonlijke gesprekken wordt ook gebruik gemaakt van e-coaching door bijvoorbeeld contact via e-mail of Skype. Dit versnelt het traject door de directe begeleiding en een extra verdiepingsslag is mogelijk. 

Voorbeelden van coaching trajecten zijn:

- Medewerkers die dreigen uit te vallen door ziekmelding(en);
- Medewerkers met een hoog verzuimpercentage;
- Medewerkers die langdurig ziek zijn begeleiden bij de re-integratie of uitdiensttreding;
- Medewerkers coachen op het vinden van de juiste balans (bijvoorbeeld werk-privé en/of belasting – belastbaarheid);
- Coaching van leidinggevenden (ontdekken van de eigen sterke kanten en omgaan met lastige situaties).

Werken aan een gezonde samenwerking

Een team dat goed samenwerkt en teamleden die weten wat ze aan elkaar hebben kunnen het meest effectief ingezet worden op hun taak. Ze werken gedreven aan de werkzaamheden, durven elkaar aan te spreken op hun takenpakket en halen optimale resultaten. Begeleiding aan een team kan op verschillende manieren ingevuld worden, bijvoorbeeld door team-coaching, teambuilding of intervisie.

Werken in een gezonde werkomgeving

Een organisatie die laat zien dat de gezondheid van de medewerkers belangrijk is krijgt bewuste medewerkers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid hiervoor terug. Mogelijkheden voor het creëren van een gezonde werkomgeving zijn: 

Invoeren gezondheidsbeleid: In plaats van aandacht voor verzuim komt er aandacht voor gezondheid. Hierdoor zal het percentage medewerkers die niet verzuimen stijgen!
Wij kunnen ondersteunen bij het vormen van een duidelijk beleidskader tot het implementeren van het gezondheidsbeleid binnen de organisatie.

Gezondheidsweek: Organiseren van een week voor de medewerkers met verschillende gezondheidsonderdelen. Aan de hand van de vraag die u heeft voor een gezondheidsweek kunnen verschillende personen/bedrijven worden ingezet. Met bijvoorbeeld werkplekonderzoeken, informatie door diëtist, health checks (bloedsuiker controle, bloeddruk meting, etc.), stoelmassage, verschillende workshops, lunchwandeling, vraagbaak over verschillende onderwerpen, etc.