Open spreekuur

Het open spreekuur geeft u de gelegenheid om preventief naar de bedrijfsarts te gaan. U kunt met de bedrijfsarts problemen bespreken die te maken hebben met uw gezondheid in de relatie tot werk.
Het doel van dit spreekuur is om klachten en verzuim te voorkomen. Het advies van de bedrijfsarts aan de werknemer is vertrouwelijk en wordt niet teruggekoppeld aan de werkgever.

Een open spreekuur kan zowel door werkgever als door werknemer worden aangevraagd.

Werknemers kunnen zonder toestemming van werkgever een afspraak met ons maken voor een open spreekuur.

Dit kan telefonisch (0434592030) of via mail (info@conceb.nl)