Slide background

uw steun en toeverlaat
op het gebied van
Arbo- en verzuimmanagement

Slide background

Heeft uw bedrijf al een verplichte preventiemedewerker?

Slide background

Risico – inventarisatie en evaluatie

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om te onderzoeken of het werk gevaar kan
opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van haar werknemers.

Slide background

Vanaf de eerste dag is uw ziekteverzuim onze zorg!

Slide background

Werken aan een gezonde werkplek

Cursus preventiemedewerker

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet dienen bedrijven in Nederland een preventiemedewerker te hebben aangesteld. Een werkgever met niet meer dan 25 werknemers kan deze taken ook zelf verrichten, indien hij over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt om deze taken naar behoren te vervullen.
Bij méér dan 25 werknemers dienen één  of meer werknemers aangesteld te worden als preventiemedewerker.

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn onder andere:
  •    het ondersteunen van de werkgever om te voldoen aan de Arbowet
  •    het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak);
  •    het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak;
  •    het samenwerken met en het adviseren aan de OR of de PVT;
  •    het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst (uiterlijk verplicht per 1 juli 2018).


Wij geven zelf de cursus preventiemedewerker, waarbij u, of uw medewerker een vakbekwaamheidcertificaat kan halen.