Cursus preventiemedewerker

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet dienen bedrijven in Nederland een preventiemedewerker te hebben aangesteld. Een werkgever met niet meer dan 25 werknemers kan deze taken ook zelf verrichten, indien hij over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt om deze taken naar behoren te vervullen.
Bij méér dan 25 werknemers dienen één of meer werknemers aangesteld te worden als preventiemedewerker.

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn onder andere:

• het ondersteunen van de werkgever om te voldoen aan de Arbowet;
• het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak);
• het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak;
• het samenwerken met en het adviseren aan de OR of de PVT;
• het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst.

Wij geven zelf de cursus preventiemedewerker, waarbij u, of uw medewerker een vakbekwaamheid certificaat kan halen.